Hyresbostäder i Sverige

Att hyra en bostad är ett populärt alternativ när det gäller boende i Sverige i dag. Anledningarna är flera. En del har inte råd med insatsen till en egen bostadsrätt eller ett eget hus medan andra har problem med att få lån hos banken och vissa vill helt enkelt ha friheten som en hyresrätt innebär – att du kan flytta när uppsägningstiden är till ända. Men det finns givetvis vissa saker som är bra att ha koll på i samband med att du ska hyra en lägenhet eller ett hus.

Hyran skall vara skälig

I många länder gäller någonting som heter marknadshyror och här skiljer sig Sverige från mängden. Här är det med andra ord inte lagligt att ta ut en hyra som är hur hög som helst för en hyresrätt – även om en del är beredda att betala mer än vad som efterfrågas. I Sverige finns det en lag som säger att hyran skall vara skälig. Detta betyder alltså att hyran ska vara likvärdig den som tas ut hos det kommunala bostadsbolaget och övriga privata hyresvärdar som finns i staden eller orten.

När du hyr ut din hyresrätt i andra hand får du inte höja hyran utan priset ska vara detsamma för den som hyr av dig. Om du är inneboende eller delar lägenhet betalar du hyran som motsvarar ”din del” av lägenheten. När det gäller bostadsrätter däremot betalar en eventuell hyresgäst inte sällan lite mindre i hyra än om det vore en hyresrätt – även om det är lagligt att ta ut en hyra som motsvarar en likvärdig hyresrätt. En möblerad bostad innebär också att hyresvärden har rätt att lägga på mellan 5-10 procent på hyran. Gällande ett hus tillkommer kostnader som ska täcka värme, vatten och sophantering.

Är det alltid dyrare att hyra?

Många har den förutfattade meningen att det alltid är dyrare att ha en hyresrätt än att äga sin bostad (exempelvis bostadsrätt eller villa). Köparen ser då enbart på den räntekostnad som uppstår, adderar den till eventuell avgift till bostadsrättsföreningen och jämför mot kostnaden för en hyresrätt.

Men denna jämförelse är inte rättvis då personer i bostadsrätter (och inte minst villor) har betydligt fler kostnader som måste finnas med i kalkylen. Informationssidan Hittabolån.se nämner exempelvis att första steget, innan ett bolån tecknas, är att göra en bolånekalkyl. En kalkyl som beräknar den totala boendekostnaden. I kalkylen ska bland annat räntekostnad, driftskostnad, samfällighetsavgift/bostadsrättsavgift och eventuella tomträttsavgifter räknas med. Därtill får man räkna med högre försäkringskostnader samt kostnader för renoveringar och inköp av vitvaror.

Allt detta är kostnader som ingår i en hyresrätt. Det kan alltså upplevas dyrt med en hyra på 8 000 kr när en person som köpt sin bostad bara betalar 3 500 kr i ränta varje månad (amortering räknas som återbetalning till sig själv och därmed inte en kostnad). Men samtidigt kostar en badrumsrenovering drygt 100 000 kr, att lägga om tak 500-1000kr per kvadratmeter osv. Den som äger sitt boende bör lägga undan en summa varje månad för att ha råd med kommande stora investeringar.
I en uträkning i bloggen Rikatillsammans.se menar författaren att det är billigare att bo i en hyresrätt om hyran är under 7 500 kr mot att köpa en bostad för 2,3 miljoner. Detta förutsatt att man lägger 15 % i handpenning och att man får ränta på ca 2,60%. Räknar man på en ränta på 4 % blir gränsen 13 000 kr. (Uträkningen grundar sig på en kalkylator från amerikanska tidningen NY Times).

Lagen på din sida

lagen på din sidaDet är viktigt att din hyresvärd tar ut en skälig hyra – om denne skulle ta ut en för hög hyra kommer denne att bli återbetalningsskyldig retroaktivt och det kan vara upp till ett helt år. Känner du att du betalar för mycket i hyra kan du bland annat ta kontakt med Hyresgästföreningen om du är medlem. Då får du tillgång till juridisk hjälp i ärendet.

En annan sak som är bra att veta om gällande hyresrätter och hyreskontrakt är att det inte är lagligt att ta ut en avgift för att du ska få ett hyreskontrakt. Faktum är att det är förbjudet och till och med kan innebära att personen som kräver en sådan avgift döms till böter eller i värsta fall fängelse.

En deposition å andra sidan är tillåtet att begära inför det att du ska hyra en lägenhet. Det kan röra sig om en eller flera månadshyror som du betalar i förskott. En deposition fungerar som en säkerhet för hyresvärden om det skulle visa sig att du som hyresgäst har sönder något eller på något sätt skadar bostaden. Var noga med att kontrollera att detta står skrivet i kontraktet. Sedan krävs det också att hyresvärden kan bevisa eventuella skador för att denne ska kunna behålla depositionsavgiften vid flytt.

Läs hyreskontraktet noga

I samband med att du ska flytta in i en hyresrätt kommer du att behöva skriva på ett hyreskontrakt som helt enkelt är ett avtal om vad som gäller angående bostaden. Kontraktet ska innehålla information om hyran, hur lång uthyrningsperioden är, vilken uppsägningstid som gäller och så vidare. Då vet båda parter om premissen för hyresperioden.

Olika uppsägningstider för hyresrätter

I hyreskontraktet ska det alltså framgå vilken uppsägningstid som gäller för bostaden du ska flytta in i. Den avgörs bland annat om hyresperioden pågår under en bestämd eller obestämd tid. Det finns olika lagar och bestämmelser beroende på om du hyr en hyresrätt eller om du hyr en bostadsrätt eller ett hus.

Hyresavtal med bestämd tid

 • Innebär att ni tillsammans har kommit överens om vilket datum avtalet upphör. Detta betyder att du inte behöver säga upp lägenheten. Skulle avtalet däremot avslutas innan det bestämda datumet gäller:
 • Hyr du en hyresrätt får inte hyresvärden lov att säga upp kontraktet i förtid. Du som hyresgäst har rätt till tre månaders uppsägningstid – om inget annat anges i kontraktet.
 • Hyr du däremot en bostadsrätt har både du som hyresgäst och din hyresvärd rätten att säga upp kontraktet tidigare – då gäller en månad för hyresgästen och tre månader för värden.

Hyresavtal med obestämd tid

 • Innebär att du hyr tills vidare och då finns det inte heller något specifikt datum som säger när avtalet upphör gälla.
 • En hyresrätt har en uppsägningstid på tre månader och en hyresvärd kan aldrig korta ner denna tid.
 • En bostadsrätt som du hyr ger dig en månads uppsägningstid – men för hyresvärden är det fortfarande tre månader som gäller.

När du har sagt upp lägenheten är du fortfarande skyldig att betala in hyra under tidsperioden.

Tips när du ska hyra en bostad

 • Tacka aldrig ja till att hyra en bostad av en hyresvärd som inte vill sätta upp ett skriftligt hyreskontrakt där det framgår vad som gäller i avtalet.
 • Skriv alltid under kontraktet och se till att du har fått tillgång till din lägenhet innan du betalar.
 • Har du valt att hyra i andra hand ska du be om att få se någon form av godkännande handling från den ursprunglige hyresvärden.
 • Se till att du får kvitton på alla hyresinbetalningar och spara dina kontoutdrag.
 • Skaffa en hemförsäkring!
 • Bli medlem i Hyresgästföreningen – du kan läsa mer på deras hemsida.