Kan en hyresrätt bytas mot en bostadsrätt?

En bostad – ett hem – är något som de flesta vill ha. Men det är inte alltid så lätt att veta hur allt går till om du vill byta boende. Till exempel är det många som undrar om det är möjligt att byta en hyresrätt med ett förstahandskontrakt mot en bostadsrätt. Det enkla svaret på fråga är: ja, det går. Däremot är det inte så lätt som det låter.

Ett byte enligt lagboken

Det finns som bekant lagar och regler när det gäller allt och enligt hyreslagen är det tillåtet för en hyresgäst som har ett förstahandskontrakt på en hyresrätt att byta till sig en annan bostad. Dock måste hyresnämnden ge sitt godkännande för att en sådan överlåtelse ska kunna ske. Tillstånd lämnas bland annat om det finns beaktansvärda skäl för ett bostadsbyte. Bytet måste också ske utan någon ”påtaglig olägenhet” för din hyresvärd och det får inte finnas några särskilda skäl som talar emot att ett byte äger rum.

När lagen säger en ”annan bostad” betyder det alltså inte enbart en annan hyresrätt utan det innefattar också bostadsrätter, radhus, villor och så vidare. Exempelvis kan en familj som bor i en mindre hyresrätt byta sin lägenhet mot en bostadsrätt som är större.

Svårare i verkligheten

Det kan låta enkelt att byta en hyresrätt mot en bostadsrätt men enligt hyresnämnden är det inte alltid lika lätt i verkligheten att få ett tillstånd för ett sådant byte – om hyresvärden inte väljer att godkänna bytet. Exempelvis:

  • Om hyresvärden visar på att det finns flera andra bostadsrätter som hyresgästen skulle kunna köpa i stället som matchar den bostadsrätt som är avsedd för bytet vad gäller bland annat storlek och läge. Detta i sin tur innebär att du kan bli nekad ett bytestillstånd.

  • Ibland kan priser också ha en avgörande betydelse för om bytet godkänns eller ej. Många gånger är priset på en bostadsrätt betydligt lägre i samband med ett byte mot en hyresrätt i jämförelse med att det inte sker något byte. Skulle hyresvärden då kunna visa en sådan prisskillnad kan det ses som ett ”särskilt skäl” vilket gör att hyresnämnden väljer att neka ett sådant byte.