Vad kostar det att äga en bostad?

räntaEn person som hyr en bostad vet exakt dess boendekostnad. Det är hyran plus eventuell kostnad för el. Lägg därtill hemförsäkringen och det är lätt att räkna ut vad boendet kostar per månad. Att räkna ut vad det kostar att äga en bostad är däremot inte alls lika lätt. Det finns flera sätt att räkna detta på och man måste själv ta ställning till vad man vill ha med i ”boendekostnad”. Några punkter som tydligt påverkar kostnaden är följande: (Det är även dessa som visar om det är billigare att istället välja hyresrätt)

Räntan – och hur den förändras

De flesta som köper bostad behöver teckna ett bolån och får därmed en månatlig räntekostnad. Är lånet på 1 miljon och räntan på 5% blir månadskostnaden ca 4100 kr. Många gånger går det att få betydligt lägre ränta än 5% men samtidigt måste man räkna på att räntan kan förändras över tid. Att räkna med att enbart få den räntekostnad som skapas när lånet tecknas är inte korrekt.

Väljer man bunden ränta vet man exakt vad lånet kommer att kosta under bindningstiden. Men när den löpt ut blir man åter igen tvungen att väja på rörlig eller fast ränta. Då eventuellt till helt andra räntenivåer än tidigare. Ett lån som har mycket låg räntekostnad just nu behöver alltså inte vara lika billigt om 5-10 år.

Räkna på en dagsaktuell räntenivå – men även vad som händer om räntan går upp ett par punkter.

Alternativ investering

Om du betalar 200 000 kr i kontantinsats på en bostad går du miste om alternativ avkastning under den tid du bor i bostaden. Hade du istället placerat denna summa i exempelvis aktier och valt relativt låg risk hade en avkastning på ca 5% inte varit oväntad. Bor du i huset i 10 år krävs det därmed att värdet har ökat till ca 325 000 kr för att det ska motsvara den alternativa investeringen. Lägg där till mäklararvode som tillkommer när bostaden säljs.

En person som bor i en hyresrätt skulle alltså kunna placera sina 200 000 kr aktier och få denna avkastning samtidigt som en annan person köper en bostad och därmed låser sitt kapital under tio år.

För att nå ett ”nollresultat” krävs alltså en värdeutveckling i nivå med alternativ investering.

Amortering (inte en kostnad men…)

Amorteringen är inte en kostnad eftersom man betalar till sig själv. Men samtidigt är det pengar som måste betalas. Har du belåningsgrad över 70% innebär det att du måste betala 2% av lånet varje år. Är belåningsgraden mellan 50-70% är kravet 1%. Men bankerna kan även sätta hårdare krav.

I en artikel om bolån på KonsumentIQ.se påpekar de just amorteringskravet bara är lägsta-nivå:

” Kom ihåg att amorteringskravet är den ”lägsta-nivå” som krävs av bankerna och som de enbart vid undantagsfall får frångå. Däremot får de ha hårdare krav. Om du tecknar ett bolån kan alltså banken kräva större amortering än av vad amorteringskravet kräver.”

Även om amortering inte är en kostnad så måste man räkna med amorteringen och se om man klarar av den månadsbetalning som uppstår.

Driftkostnad

Den som hyr sin bostad behöver bara betala el (om ens det). Äger du bostaden tillkommer värme, vatten, sophämtning, plogning och andra kostnader. Ibland ingår delar av detta i samfällighetsavgift. Det är en avgift som betalas av flera bostäder inom ett område där man delar på kostnaden för gemensamma åtaganden.

Försäkring

Med hyresrätt krävs enbart en hemförsäkring. Bor man i bostadsrätt krävs även bostadsrättstillägg. Detta tillägg är däremot inte speciellt stort. Den som äger en bostad (exempelvis villa) bör ha en villa- och hemförsäkring. Eftersom själva bostaden nu försäkras blir priset betydligt högre än på en hemförsäkring.

Renovering och reparationer

Fastighetsägaren har ansvar för att renovera hyresrätter. Visserligen får man genomföra enklare renoveringar och bekosta dem själv men i regel står fastighetsägaren för de större kostnaderna. Med bostadsrätt delas ansvaret mellan bostadsinnehavaren och föreningen. Föreningen betalar i regel för yttre renoveringar så som tak, väggar och VVS.

Äger du en villa finns en fördel att avsätta en summa varje månad till kommande renoveringar. För dessa kommer med säkerhet och kan även kosta relativt mycket. Hur mycket som bör avsättas kan diskuteras och beror självklart på bostadens storlek och ålder. Men att en viss summa bör beräknas till renovering håller de flesta med om.

Är det bättre att hyra än att köpa bostad? Räkna själv via en kalkylator som finns på New York Times hemsida. Den är visserligen anpassad för den amerikanska marknaden men kan ändå användas för att se hur förhållandet mellan att hyra och köpa förändrar sig beroende på flera faktorer.